Znajdź szkołę STO w swojej okolicy

Dziękujemy Darczyńcom

2015/01/20

Szanowni Państwo,

dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy korzystając z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazali Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu 1% podatku dochodowego w roku 2014.

więcej

Aktualności

Spotkania w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie”

2015/01/21

Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim zaprasza na spotkania w ramach projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Spotkania odbędą się w Serocku (k/Warszawy), Toruniu i Wrocławiu. 

więcej

Kongres Obywatelski – Jak włączać emigrację do rozwoju Polski?

2015/01/21

Kontynuując debatę kongresową, przedstawiamy zbiór wypowiedzi uczestników sesji IX Kongresu Obywatelskiego (25.10.2014 r.) poświęconej emigracji. Zapraszamy do lektury wkładki „Idee Kongresu Obywatelskiego. Jak włączać emigrację do rozwoju Polski?” – wydanej 19 stycznia 2015 r. w „Rzeczpospolitej”.

więcej

Legionowo: Podsumowanie 23. Finału WOŚP

2015/01/20

Dzięki wolontariuszom i uczestnikom imprez zorganizowanych w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO udało się uzbierać pieniądze, które przekazaliśmy na 23. Finał WOŚP.

więcej

Szkolenie pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się” – zaproszenie

2015/01/20

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji pragniemy zaprosić Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół i przedszkoli na darmowe szkolenie pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się” organizowane w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na o ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

więcej
Więcej aktualności →