Aktualności

07.01.2014

Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 1/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (styczeń 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie. Zwracamy uwagę na pierwszy raz przekazywaną Państwu informację o programie Erasmus+ oraz przypominamy o nieodległych terminach zgłoszeń do konkursów regionalnych.
Czytaj dalej

02.01.2014

Spojrzenie na rok 2013

Dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego, jak dla każdej organizacji oświatowej, miarą czasu jest rok szkolny. Spójrzmy jednak – wyjątkowo – na rok 2013, gdyż właśnie w tym roku STO ukończyło 25 lat swego istnienia.
Czytaj dalej

30.12.2013

Rusza program Erasmus Plus - nie tylko dla studentów!

22 grudnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Z nowego programu mogą korzystać nie tylko studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego, trenerzy, pracownicy młodzieżowi i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.
Czytaj dalej

Znajdź szkołę