Anna Sobala-Zbroszczyk

Anna Sobala-ZbroszczykCzłonek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dyrektorka 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.

Absolwentka polonistyki i Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki na UW. Posiada dyplom Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat International Certified Coach (ICC).

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu niepubliczną szkołą, obejmujące zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również zarządzanie bieżące. Prowadzona przez nią szkoła od lat znajduje się w gronie najlepszych polskich liceów, zgodnie z rankingiem „Perspektyw”.

Ma doświadczenie w zakresie zakładania i prowadzenia szkoły przygotowującej do matury międzynarodowej (International Baccalaureate, Diploma Programme).

Ekspertka akcji „Szkoła z klasą”, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą.

Autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” I „Gazecie Wyborczej”.

Znajdź szkołę