Elżbieta Nowak

Członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Zielonej Górze (od 2012 r.). Ukończyła zielonogórską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego. Od roku 1992 związana z SSP nr 1 STO i z kołem prowadzącym tę szkołę (SKT nr 156 STO).

Jest dyplomowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki, a ponadto instruktorką gry w szachy. Prowadzi szkolną pracownię techniczną.

W Zielonej Górze rozwija aktywność społeczną w środowisku lokalnym.