Fundusz Solidarnościowy: pierwsze stypendia przyznane

Komisja stypendialna rozpatrzyła pierwsze wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych.  Świadczenia z środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego zostały przyznane 26 uczniom.

Komisja rozpatrywała 28 wniosków, zgłoszonych przez 7 środowisk. Każdy wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2020 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 5 miesięcy.

Znajdź szkołę