Gala Talentów STO - czekamy na zgłoszenia do 12 lutego br.!

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem jubileuszu 30-lecia naszego stowarzyszenia, za nami trzy dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju oświaty niepublicznej w Polsce, przed nami kolejne wyzwania. Pragniemy uczynić wszystko, by rok ten był wyjątkowy dla całej społeczność STO. Obchodom jubileuszu towarzyszy hasło „30 lat STO – transformacja/integracja/rozwój”, które stanowi esencję naszej działalności.  W dniach 23-24 kwietnia 2018 r. zapraszamy Państwa na ogólnopolską dwudniową Imprezę INTEGRACYJNĄ STO. We wtorek 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zostanie odsłonięty eksponat „Idealna (a)symetria”, którego sponsorem jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, natomiast w przeddzień odsłonięcia eksponatu, w poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., zapraszamy do uczestnictwa w „Gali Talentów STO” – widowisku, podczas którego zaprezentujmy największe talenty uczniów naszych szkół.

Z tego miejsca pragniemy gorąco zachęcić wszystkich uczniów posiadających artystyczne umiejętności do nadsyłania zgłoszeń i wzięcia udziału w Gali Talentów STO w roli występujących. Gala będzie doskonałą okazją do zaprezentowania się przed szeroką, ogólnopolską publicznością na profesjonalnej scenie.  Jesteśmy otwarci na wszystkie formy artystycznego wyrazu w tym śpiew, taniec, teatr. Podczas jednego wieczoru planujemy kilkanaście występów w otwartej formule, które pokażą różnorodność naszego środowiska. Nie chcemy ograniczać twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży – będzie można wystąpić solo, w duecie, w zespole – można grać, śpiewać, tańczyć, zaprezentować występ kabaretowy, recytować lub przedstawić jeszcze inną formę prezentacji na żywo. Dopuszczamy zarówno użycie podkładu muzycznego, występ przy akompaniamencie własnego instrumentu, umożliwiamy również skorzystanie z fortepianu. Wachlarz możliwości jest naprawdę ogromny!

Jedynym ograniczeniem dla występujących jest ich własna wyobraźnia oraz czas trwania prezentacji na żywo – to maksymalnie 5 minut! Jesteśmy otwarci na używanie kostiumów i rekwizytów do dyspozycji występujących będą garderoby dla artystów. Niestety z uwagi na przepisy przeciwpożarowe i logistyczne nie można budować dekoracji.

Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie posiadają liczne talenty, które chcieliby zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców. Do dnia 12 lutego 2018 r. trwać będzie proces zbierania zgłoszeń uczestnictwa w Gali Talentów STO. Warunkiem koniecznym jest przesłanie na adres Biura STO drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną nagrania wideo przedstawiającego talent, który miałby zostać zaprezentowany na żywo podczas Gali. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa lub drogą elektroniczną biuro@sto.org.pl.

Zgłoszenia wideo zakwalifikowanych do uczestnictwa uczniów chcielibyśmy wykorzystać na kanałach STO w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej naszego Towarzystwa w informacjach zapowiadających INTEGRACJĘ STO, dlatego do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku (w załączniku)
  2. Krótki opis ucznia/grupy uczniów zawierający (imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, formułę występu (śpiew, taniec, teatr, etc.) oraz opis uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia artystyczne ucznia/grupy uczniów).

Na etapie rekrutacji nie ograniczamy liczby zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Gali Talentów zostaną poinformowane drogą mailową do dn. 26 lutego 2018 r.

Wydarzenie zaplanowane na 23 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sala posiada znakomitą akustykę a na widowni może zasiąść 410 widzów. Galę obsłuży reżyser dźwięku, zadbamy także o profesjonalne oświetlenie występujących osób. Informacje organizacyjne dotyczące Gali przekażemy Państwu po zebraniu zgłoszeń. Podróż i nocleg uczestnicy Gali (występujący i widzowie) organizują na koszt własny. Organizatorzy zapraszają wszystkich artystów i opiekunów grup na obiad w pierwszym dniu INTEGRACJI. Oferujemy również pomoc w organizacji bezpłatnego noclegu w warszawskich szkołach (należy jedynie posiadać własne materace/karimaty i śpiwory). 

Zachęcamy wszystkie środowiska do zaangażowania się w wielką akcję INTEGRACYJNĄ 23 i 24 kwietnia 2018 roku.

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego