Innowacyjność w praktyce szkolnej STO

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół STO,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO,

Strategia STO wypracowana w 2011 roku i przyjęta na Zjeździe w kwietniu 2013 roku zakłada, że szkoły STO powinny być innowacyjne i konkurencyjne. Wierzymy, że wszystkie nasze szkoły pragną, by określano je w taki właśnie sposób, jednak praktyka wykazuje, że nie jest to łatwe. Podczas wizyt doradczych innowacyjność edukacji przewijała się w rozmowach, ale zazwyczaj schodziła na dalszy plan w zestawieniu z problemami dnia codziennego.

Pragniemy zachęcić szkoły do działań innowacyjnych
i proponujemy, by w roku szkolnym 2013-2014 towarzyszyło nam hasło:

Innowacyjność w praktyce szkolnej

Oczywiście, nie chodzi o akcję ograniczoną do jednego roku szkolnego; wierzymy, że dążenie do innowacyjności to dążenie trwałe. Dobrze jednak pobudzić się nawzajem do aktywności, organizując cykl przedsięwzięć propagujących innowacyjność we wszystkich zakresach edukacji i organizacji pracy szkoły.

Podstawową formą przedsięwzięć będą w tym cyklu projekty edukacyjne realizowane w praktyce, dotyczące elementów programu nauczania, metod przekazywania wiedzy, wykorzystania nowych technologii, rozwijania pomysłowości i pobudzania wyobraźni uczniów; inne projekty można realizować jako zajęcia dodatkowe o oryginalnej treści i formule, uprawianie nowych rodzajów sportu, ćwiczenia z zakresu rozwoju osobistego, technik relaksacyjnych itp. Pomysły dotyczące organizacji pracy z uczniami, czy to w szkole, czy podczas wspólnych wyjazdów, też mogą być polem wielu innowacji. 

Zwracamy Państwa uwagę na zadanie, które powinno poprzedzić przystąpienie do naszej akcji: zdefiniowanie pojęcia innowacyjności przez uczestników projektu, określenie zasad i kryteriów innowacyjności. Już samo to zadanie może dostarczyć wielu nowych impulsów zarówno nauczycielom, jak uczniom.

Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć innowacyjnych do Biura STO w terminie do końca października 2013 roku. Zarejestrujemy je i będziemy obserwować przebieg ich realizacji. Najciekawsze projekty zostaną zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH kół i szkół STO zastąpi dotychczasowy KALENDARZ IMPREZ. Zarząd Główny STO przeznaczył w preliminarzu budżetowym na rok 2013/14 kwotę 40 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych oraz kilku imprez, które w zdecydowany sposób integrują nasze stowarzyszenie, jak Zawody Pływackie w Ciechanowie czy Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych w Zakopanem. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji celowych.

Kalendarz Imprez zachowa wartość informacyjną, ale zapowiedziane w nim wydarzenia nie będą objęte dofinansowaniem ZG STO; zgłoszenia do Kalendarza Imprez mogą być dokonane w dowolnym terminie.

Zarząd Główny
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia innowacyjnego
Załącznik nr 2: Formularz zgłoszenia do Kalendarza Imprez