Jan Kidawa-Błoński jr.

Absolwent  Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 i Społecznego Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie.

Filmowiec, montażysta, człowiek kultury.