Kalendarz Imprez STO 2018/2019 - 15 listopada br. mija termin składania wniosków

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego


Szanowni Państwo,

przygotowujemy, jak co roku, całoroczny Kalendarz Imprez STO, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej. W roku szkolnym 2018/2019 zapowiada się naprawdę długa lista wydarzeń.

Liczne i rozmaite przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe, integracyjne, charytatywne itp. są od dawna istotnym elementem życia szkół i skupionych wokół nich środowisk STO. Stanowią przestrzeń wychowawczą, na której królują pomysłowość i aktywność. Łączą znakomicie nauczycieli, uczniów, rodziców i gości. Z radością będziemy ogłaszać i relacjonować zarówno wydarzenia należące do tradycji szkół, jak i zupełnie nowe.

Prosimy o zgłaszanie wydarzeń do Kalendarza Imprez STO na załączonym formularzu (zał. 1). Liczymy na przysłanie większości zgłoszeń w najbliższym czasie, ale można je też przysyłać dowolnym czasie, w ciągu całego roku szkolnego. Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Inaczej postępujemy, gdy chodzi o dofinansowanie wydarzenia planowanego na rok szkolny 2018/2019. Należy wówczas przysłać do Biura STO zgłoszenie na formularzu specjalnie do tego przygotowanym (zał. 2) w terminie do dnia 15 listopada br.

Zarząd Główny STO będzie dofinansowywać przedsięwzięcia kierując się kryteriami, które – chociaż nie są sztywno określone – wynikają z wieloletniej obserwacji i doświadczeń. Preferowane będą imprezy, które cieszą się największą popularnością, zwracają uwagę trafnym pomysłem, są innowacyjne, dobrze zorganizowane, spełniają rolę integracyjną (łączą różne grupy wiekowe i możliwości uczniów), mają szeroki zasięg i są otwarte na uczestników spoza środowiska STO.

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego