Kalendarz wydarzeń

 Warszawa, 8 listopada 2022 r.

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Szanowni Państwo,

Środowiska STO z całej Polski organizują wydarzenia, które na stałe wpisały się w krajobraz przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i sportowych w wielu miastach i regionach. Z każdym rokiem przybywa także nowych, STO-wskich inicjatyw, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem lokalnych środowisk.

Zarząd Główny z radością wspiera takie inicjatywy i dba o to, by były one znane w środowisku STO-wskim. W tym celu z inicjatywy ZG STO prowadzony jest Kalendarz imprez, w którym publikowane są informacje o wszelkich wyróżniających się wydarzeniach, zgłaszanych przez koła i szkoły STO.

Jak co roku zachęcamy do informowania środowiska STO o Państwa wydarzeniach. Zgłoszenia szkolnych przedsięwzięć do Kalendarza Imprez STO można dokonać w dowolnym czasie w trakcie roku szkolnego, korzystając z odpowiedniego formularza (zał. 1).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Napływające wnioski będą regularnie weryfikowane przez Zarząd Główny STO.

 

DOFINANSOWANIE

Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia. Wiemy, że wiele spośród Państwa przedsięwzięć wiąże się ze znaczącymi kosztami, dlatego zachęcamy do aplikowania o środki z budżetu Zarządu Głównego STO.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na przeznaczonym do tego formularzu (zał. 2). Wnioski przesłane do 17 listopada zostaną rozpatrzone przez Zarząd Główny STO na posiedzeniu w dniu 19 listopada.

Podejmując decyzje w sprawie dofinasowania, Zarząd Główny STO będzie się kierował kryteriami, które wynikają z wieloletniej praktyki w tym zakresie. W pierwszej kolejności na dofinansowanie mogą liczyć imprezy o szerokim zasięgu (regionalnym, ogólnopolskim) działania promujące STO, a także tzw. Konkursy „kuratoryjne”.

Zarząd Główny STO powołał zespół ds. Kalendarza Imprez STO 2022-2023. Zespół będzie na bieżąco zapoznawał się z Państwa wnioskami i wyjaśniał ewentualne wątpliwości.

Mamy nadzieję, że po dwóch latach utrudnień wynikających z pandemii, tegoroczne wydarzenia odbędą się bez przeszkód i zostaną zrealizowane w zgodzie z zamysłem organizatorów. Z radością będziemy je ogłaszać i relacjonować.

W imieniu Zarządu Głównego STO

 Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Gala Artystyczna 2020

Termin: 25 czerwca 2020 r., Kraków • W czasie Gali Artystycznej w Teatrze Ludowym w Krakowie prezentowane są umiejętności muzyczne, taneczne, teatralne i kabaretowe naszych uczniów, a także absolwentów, rodziców i nauczycieli.
Czytaj dalej

IX Bieg STO-nogi Milanówek

Termin: 7 czerwca 2020 r., Milanówek • Bieg STO-nogi Milanówek jest imprezą sportową na trwale wpisaną w krajobraz sportowy Milanówka i tej części Mazowsza.
Czytaj dalej

XXIX Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy

Termin: 30 maja 2020 r., Starachowice • Celem konkursu jest promowanie twórczego i logicznego myślenia oraz integracja środowiska szkół społecznych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. rozwijający kreatywność, twórcze myślenie oraz wiarę we własne talenty.
Czytaj dalej