Kalendarz wydarzeń

 Warszawa, 18 września 2020 r.

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

imprezy edukacyjne, sportowe, integracyjne i charytatywne oraz konkursy i zawody są swoistym „znakiem firmowym” szkół STO. Jako przedsięwzięcia łączące uczniów, nauczycieli i rodziców z pewnością zachowają swą rolę w roku 2020-2021, choć ich organizacja może okazać się trudniejsza ze względu na problemy związane z pandemią. Przypuszczamy, że w  bieżącym roku szkolnym niektóre imprezy będzie trudno zaplanować z dużym wyprzedzeniem, a ich formuły będą musiały ulec pewnym zmianom.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie szkolnych przedsięwzięć do Kalendarza Imprez STO w dowolnym czasie, w trakcie roku szkolnego. Liczymy na przysłanie informacji z miesięcznym wyprzedzeniem. Prosimy o przekazanie zgłoszenia na formularzu (zał. 1).

Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Zarząd Główny STO ma zamiar, jak co roku, wspierać dofinansowaniem imprezy związane z poważnymi kosztami, wymagające specjalnych przygotowań techniczno-organizacyjnych. Zgłaszając potrzebę dofinansowania imprezy, należy przysłać do Biura STO wniosek na przeznaczonym do tego formularzu (zał. 2).

Podejmując decyzje w sprawie dofinasowania, Zarząd Główny STO będzie się kierował kryteriami, które wynikają z wieloletniej praktyki w tym zakresie. W pierwszej kolejności na dofinansowanie mogą liczyć imprezy o szerokim zasięgu (regionalnym, ogólnopolskim) działania promujące STO, a także tzw. Konkursy „kuratoryjne”*.

Zarząd Główny STO powołał zespół ds. Kalendarza Imprez STO 2020-2021 w składzie: dr Wiesław Suchowiejko – przewodniczący, Beata Burska, Marek Szyca, Robert Wajnert, Krzysztof Kwiatkowski. Zespół będzie na bieżąco uzupełniał treść Kalendarza, starając się wspierać szkoły i koła w rozwiązywaniu problemów związanych z organizacją wydarzeń w tym szczególnym czasie.

Mamy nadzieję, że niecodzienne warunki, w których przyszło nam funkcjonować, staną się impulsem, który wpłynie pozytywnie na pomysłowość organizatorów i uczestników wydarzeń. Z radością będziemy ogłaszać i relacjonować tradycyjne imprezy STO w zmienionej oprawie oraz zupełnie nowe przedsięwzięcia w formułach zdalnych i hybrydowych.

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z Zarządem Głównym STO

* konkursy które znajdą się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorów Oświaty z uwzględnieniem dostosowania koncepcji imprezy do szczególnych warunków okresu pandemii

Gala Artystyczna 2020

Termin: 25 czerwca 2020 r., Kraków • W czasie Gali Artystycznej w Teatrze Ludowym w Krakowie prezentowane są umiejętności muzyczne, taneczne, teatralne i kabaretowe naszych uczniów, a także absolwentów, rodziców i nauczycieli.
Czytaj dalej

IX Bieg STO-nogi Milanówek

Termin: 7 czerwca 2020 r., Milanówek • Bieg STO-nogi Milanówek jest imprezą sportową na trwale wpisaną w krajobraz sportowy Milanówka i tej części Mazowsza.
Czytaj dalej

XXIX Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy

Termin: 30 maja 2020 r., Starachowice • Celem konkursu jest promowanie twórczego i logicznego myślenia oraz integracja środowiska szkół społecznych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. rozwijający kreatywność, twórcze myślenie oraz wiarę we własne talenty.
Czytaj dalej