Kalendarz wydarzeń

Szkolne Studio Filmów Animowanych „Akcja Animacja”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Szczecinek Działalność Studia Filmów Animowanych obejmować ma prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym, wdrażanie innowacyjnej metody nauczania i wychowania, jaką jest animacja poklatkowa. Chcemy, podobnie jak w ubiegłym roku zorganizować tzw. „Echo – przegląd” III Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych „halo echo” i towarzyszące warsztaty animacji poklatkowej, przeprowadzone w formule „dzieci – dzieciom” skierowane tym razem do dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku. Nasze dotychczasowe działania można obejrzeć na YouTube, (pod nazwiskiem Sierpińska) oraz na stronie szkoły http://www.spoleczna.info/.
Czytaj dalej

Lego-Logos

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Lego-Logos, czyli filozofia z klocków, to autorski program nauczania filozofii dr Jarosława Spychały. Używanie klocków Lego do interpretowania tekstów filozoficznych i rozbudzenia wyobraźni. Dla chętnych uczniów z kl. 4 SP.
Czytaj dalej

„Odznaka dla dzieciaka”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Idea zajęć opiera się na założeniach metodyki zuchowej. Uczniowie, podobnie jak zuchy, zdobywają wybranie przez siebie odznaki. Zdobycie odznaki poprzedza praca związana z wykonaniem konkretnych zadań. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań ma również służyć ujawnieniu i rozwijaniu uzdolnień, a także ćwiczeniu przydatnych w życiu umiejętności.
Czytaj dalej

STO-menius

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Ostrołęka STO-menius – międzyszkolny projekt gimnazjów Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Społeczne Gimnazjum nr 99 w Warszawie, Społeczne Gimnazjum nr 8 w Krakowie, Gimnazjum STO w Ostrołęce, Gimnazjum STO w Augustowie) mający wzmocnić działania wychowawcze i edukacyjne oraz zintegrować gimnazjalistów z różnych środowisk Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Czytaj dalej

Zabawy integracyjne

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Zajęcia dla uczniów kl. 1-3 w ramach szkolnego programu integracji. Celem jest poznanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem zabawy w berka, ciuciubabki, tańca itp. Starsi uczniowie pomagają młodszym.
Czytaj dalej

Klub Młodych Odkrywców

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa KMO (dla chętnych uczniów kl. 6) jest miejscem, gdzie każdy jest badaczem. Nie ocenia się stanu wiedzy, nie stawia ocen. Uczniowie eksperymentują, wykonują doświadczenia z różnych dziedzin naukowych. Zdjęcia, filmy itp. umieszczają w serwisie www.kmo.org.
Czytaj dalej

„Gimnastyka umysłu”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Głównym celem projektu jest rozwijanie potencjalnych zdolności uczniów ze szczególnym ukierunkowaniem działań na stymulację myślenia twórczego i kreatywności. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w oparciu o zabawy i zadania twórcze, z wykorzystaniem różnorodnych, nietypowych, czasem zaskakujących przedmiotów, tj. wycinki z gazet, sznurek, guziki, przyprawy, „rzeczy śmieci” – butelki, rolki od papieru, pudełka.
Czytaj dalej

Tutoring – rozwój talentów

21 października 2013 r. do końca roku szkolnego, Warszawa Jest to nowa metoda pracy w edukacji – indywidualna praca nauczyciela-tutora z uczniem nad jego rozwojem. Podczas spotkań uczeń pracuje pod kierunkiem tutora nad własnym rozwojem, a więc np. poznaniem siebie, wybranego obszaru wiedzy, rozwinięciem umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz tym, jak może wykorzystać własne talenty.
Czytaj dalej

Gala Szkolna (Szkolny Festiwal Sztuki)

Termin: 26 czerwca 2014 r. Kraków, Teatr Ludowy Gala (Szkolny Festiwal Sztuki) ma zaangażować całą społeczność szkolną. W ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli, uczniowie pracują nad tekstem, intonacją wyrażają poznane treści ruchem, ciałem, tańcem. Część zajęć jest prowadzona w języku obcym.
Czytaj dalej