Kalendarz wydarzeń

 Warszawa, 18 września 2020 r.

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

imprezy edukacyjne, sportowe, integracyjne i charytatywne oraz konkursy i zawody są swoistym „znakiem firmowym” szkół STO. Jako przedsięwzięcia łączące uczniów, nauczycieli i rodziców z pewnością zachowają swą rolę w roku 2020-2021, choć ich organizacja może okazać się trudniejsza ze względu na problemy związane z pandemią. Przypuszczamy, że w  bieżącym roku szkolnym niektóre imprezy będzie trudno zaplanować z dużym wyprzedzeniem, a ich formuły będą musiały ulec pewnym zmianom.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie szkolnych przedsięwzięć do Kalendarza Imprez STO w dowolnym czasie, w trakcie roku szkolnego. Liczymy na przysłanie informacji z miesięcznym wyprzedzeniem. Prosimy o przekazanie zgłoszenia na formularzu (zał. 1).

Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Zarząd Główny STO ma zamiar, jak co roku, wspierać dofinansowaniem imprezy związane z poważnymi kosztami, wymagające specjalnych przygotowań techniczno-organizacyjnych. Zgłaszając potrzebę dofinansowania imprezy, należy przysłać do Biura STO wniosek na przeznaczonym do tego formularzu (zał. 2).

Podejmując decyzje w sprawie dofinasowania, Zarząd Główny STO będzie się kierował kryteriami, które wynikają z wieloletniej praktyki w tym zakresie. W pierwszej kolejności na dofinansowanie mogą liczyć imprezy o szerokim zasięgu (regionalnym, ogólnopolskim) działania promujące STO, a także tzw. Konkursy „kuratoryjne”*.

Zarząd Główny STO powołał zespół ds. Kalendarza Imprez STO 2020-2021 w składzie: dr Wiesław Suchowiejko – przewodniczący, Beata Burska, Marek Szyca, Robert Wajnert, Krzysztof Kwiatkowski. Zespół będzie na bieżąco uzupełniał treść Kalendarza, starając się wspierać szkoły i koła w rozwiązywaniu problemów związanych z organizacją wydarzeń w tym szczególnym czasie.

Mamy nadzieję, że niecodzienne warunki, w których przyszło nam funkcjonować, staną się impulsem, który wpłynie pozytywnie na pomysłowość organizatorów i uczestników wydarzeń. Z radością będziemy ogłaszać i relacjonować tradycyjne imprezy STO w zmienionej oprawie oraz zupełnie nowe przedsięwzięcia w formułach zdalnych i hybrydowych.

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z Zarządem Głównym STO

* konkursy które znajdą się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorów Oświaty z uwzględnieniem dostosowania koncepcji imprezy do szczególnych warunków okresu pandemii

TEDx Youth – konferencja młodzieżowa

Termin: maj 2014 r., Warszawa TEDx to znana na świecie marka, pod którą organizowane są konferencje o tematyce związanej z naukami ścisłymi, kulturą, nowoczesną technologią, polityką. Temat może być dowolny, liczy się ciekawa idea, przeżycia. Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli realizują projekt, którego celem ma być zorganizowanie takiej konferencji w szkole, zaproszenie ciekawych mówców (w tym 2 gości specjalnych), przygotowanie się do wystąpień (np. jak radzić sobie z tremą). Będzie to pierwszy młodzieżowy TEDx w środowisku STO.
Czytaj dalej

I Wojewódzka Liga Przyrodnicza

I etap: marzec 2014, finał – przełom kwietnia i maja 2014 r., Gdynia Celem konkursu jest krzewienie umiejętności praktycznych związanych z dziedzinami przyrodniczymi. Zadania będą polegały zarówno na prowadzeniu obserwacji i wyciąganiu wniosków, jak również na prowadzeniu samodzielnych badań. Część zadań będzie miała na celu rozwiązanie danego problemu w oparciu o film (krótkie materiały video będą nagrane przez organizatora konkursu, a miejscem przeprowadzenia doświadczeń do filmu będzie jedno z największych centrów edukacji dla dzieci i młodzieży – gdyńskie centrum innowacji Eksperyment. Zespoły w etapie finałowym będą odpowiadały za pośrednictwem zestawów do zdalnej egzaminacji – iVote. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych placówek, które posiadają sprzęt i dodatkowo chcemy zaciekawić osoby biorące udział w projekcie nowoczesnymi technologiami.
Czytaj dalej

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakusek” i Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakus”

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakusek” adresowany jest do klas III SP. Do współtworzenia konkursu zaproszono Zamek Królewski na Wawelu oraz Akademię Żakowską. Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakus” dedykowany dla klas Vi VI SP jest kontynuacją „Krakuska”. Integralną częścią obu konkursów są wycieczki po Krakowie, gry terenowe oraz lekcje muzealne na Wawelu proponowane przez organizatorów w celu zachęcenia dzieci do aktywnego poznawania zabytków, historii, legend i tradycji Krakowa, które przygotowują uczestników do konkursu. 20 maja odbył się finał II edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus” 2014.
Czytaj dalej

I Ogólnopolska Bitwa na Obrazki

Termin: I etap realizowany w szkołach: 15-16 stycznia 2014 r., finał – na przełomie marca i kwietnia 2014 r., Gdynia Celem konkursu jest krzewienie umiejętności z logiki i informatyki. Zadania konkursowe mają na celu pobudzenie kreatywnego myślenia i wzmożenie zaciekłości w rozwiązywaniu problemów algorytmiczno-logicznych.
Czytaj dalej

Odyseja Umysłu – wyjątkowa podróż dla uczniów i nauczycieli

Termin: październik 2013 r. – marzec 2014 r., Kraków Projekt „Odyseja umysłu” to cykl warsztatów dla uczniów klas III-V, podczas których 7-osobowe drużyny uczą się twórczo rozwiązywać problemy i współpracować w grupie. Projekt obejmuje również konferencję dla nauczycieli popularyzującą założenia projektu.
Czytaj dalej

Deutsch-Wagen-Tour

Termin: 25 marca 2014 r., Żyrardów „Deutsch-Wagen-Tour” to kolorowy niemiecki z „dostawą do domu”. „Deutsch-Wagen-Tour” został nagrodzony certyfikatem „European Language Label” – europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Jest to ogólnopolski projekt Goethe-Institut w Warszawie. W wyznaczonym terminie do szkoły przyjeżdża niezwykły samochód wyposażony w starannie wybrane i opracowane materiały dydaktyczne i promocyjne. Animatorzy projektu przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą wyjątkowe warsztaty. Zadaniem projektu jest motywowanie uczniów i inspirowanie nauczycieli – stawiamy więc na niekonwencjonalne metody i na naukę poprzez śmiech i zabawę. Obok warsztatów, jako impreza towarzysząca, odbędzie się Dzień Niemiecki w szkole. Do udziału w warsztatach zapraszamy rodziców oraz społeczność szkół żyrardowskich.
Czytaj dalej

Wprowadzenie Dziecięcych i Młodzieżowych Sprawnościowych Certyfikatów Narciarskich (indeksy i odznaki)

Termin: Rozpoczęcie – 1 grudnia 2013 r., Kraków Podstawowym celem jest usystematyzowanie narciarskiego procesu nauczania wszystkich uczniów. Stopniowe zdobywanie umiejętności, jak również ich potwierdzenie (indeksy i odznaki) na poszczególnych etapach szkolenia, pełni motywującą rolę. Adresatem działań są wszyscy narciarze – od najmłodszych (przedszkolaków), poprzez dzieci SP, młodzież gimnazjalną i licealistów do dorosłych (nauczycieli i rodziców).
Czytaj dalej