Kalendarz wydarzeń

XXIII Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy

Termin: 31 maja 2014 r., Starachowice Celem konkursy jest promowanie twórczego i logicznego myślenia oraz integracja środowiska szkół społecznych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Adresowany jest do wszystkich uczniów szkół społecznych STO oraz szkół publicznych ze Starachowic. Finał konkursu to zmaganie z się z zadaniami logicznymi oraz dobra zabawa!
Czytaj dalej

TEDx Youth – konferencja młodzieżowa

Termin: maj 2014 r., Warszawa TEDx to znana na świecie marka, pod którą organizowane są konferencje o tematyce związanej z naukami ścisłymi, kulturą, nowoczesną technologią, polityką. Temat może być dowolny, liczy się ciekawa idea, przeżycia. Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli realizują projekt, którego celem ma być zorganizowanie takiej konferencji w szkole, zaproszenie ciekawych mówców (w tym 2 gości specjalnych), przygotowanie się do wystąpień (np. jak radzić sobie z tremą). Będzie to pierwszy młodzieżowy TEDx w środowisku STO.
Czytaj dalej

III Międzyszkolny Festiwal Piosenki „Z piosenką między żaglami”

Termin: maj 2014 r., Darłowo Ideą przewodnią festiwalu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży możliwości publicznego prezentowania i konfrontacji swoich umiejętności wokalnych w środowisku lokalnym. W Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta i gminy Darłowo oraz powiatu Sławno.
Czytaj dalej

Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Filmowy „GLUBLAKI” – VI edycja

Termin: 30 maja 2014 r., Warszawa Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: IV-VI SP i gimnazjum. Celem festiwalu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów za pomocą technik multimedialnych, pisania scenariuszy krótkich form filmowych, posługiwania się kamerą cyfrową, obróbki materiału filmowego, a także kształtowanie i doskonalenie umiejętności artystycznych, ich prezentacji, współpracy, sprawnej komunikacji, podejmowania wspólnych decyzji oraz rozwijanie kreatywności artystycznej. Podczas tworzenia filmów uczniowie zdobywają umiejętności związane z obróbką filmu, posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi, pisaniem scenariuszy, umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów za pomocą technik multimedialnych, obsługi kamery cyfrowej, scenografii i aktorstwa. Podczas Gali Festiwalu uczniowie odbywają warsztaty z artystami, spotkania i wywiady z artystami i twórcami. Temat konkursu i wymagania merytoryczne: www.torunska.edu.pl.
Czytaj dalej

I Wojewódzka Liga Przyrodnicza

I etap: marzec 2014, finał – przełom kwietnia i maja 2014 r., Gdynia Celem konkursu jest krzewienie umiejętności praktycznych związanych z dziedzinami przyrodniczymi. Zadania będą polegały zarówno na prowadzeniu obserwacji i wyciąganiu wniosków, jak również na prowadzeniu samodzielnych badań. Część zadań będzie miała na celu rozwiązanie danego problemu w oparciu o film (krótkie materiały video będą nagrane przez organizatora konkursu, a miejscem przeprowadzenia doświadczeń do filmu będzie jedno z największych centrów edukacji dla dzieci i młodzieży – gdyńskie centrum innowacji Eksperyment. Zespoły w etapie finałowym będą odpowiadały za pośrednictwem zestawów do zdalnej egzaminacji – iVote. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych placówek, które posiadają sprzęt i dodatkowo chcemy zaciekawić osoby biorące udział w projekcie nowoczesnymi technologiami.
Czytaj dalej

Plener Twórczy w SG nr 16 STO

Termin: maj 2014 r., Warszawa Organizowany jest po raz 4 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Celem pleneru jest zapoznanie uczniów ze sztuką współczesną i integracja. Projekt jest skierowany do uczniów szkół STO z Warszawy.
Czytaj dalej