Kampania Edukacyjna Niosę Pomoc dla szkół

Szanowni Państwo,

Zespół Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej składa propozycję realizacji projektu edukacyjnego w ramach Kampania Edukacyjna Niosę Pomoc. Propozycja jest adresowana do szkół wszystkich szczebli. 

Tylko w zeszłym roku szkolnym do Kampanii dołączyło ponad pół tysiąca placówek z całej Polski! 

W nowym roku szkoły rozwijają się globalnie z PAH!

Możesz mieć wpływ na świat! Zaangażuj swoją szkołę w działania edukacyjne i pomocowe wspólnie z Polską Akcją Humanitarną.

Kampania edukacyjna Niosę Pomoc to okazja do ciekawych akcji oraz zajęć, które angażują, uczą i kształtują postawy odpowiedzialności, szacunku i otwartości oraz dają możliwość realnej pomocy.
https://www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne 

W ramach Kampanii szkoły mogą włączyć się w realną pomoc na rzecz rozwiązania takich globalnych wyzwań jak: dostęp do wody, dostęp do edukacji, dostęp do żywności i głód oraz brak pokoju na świecie. W tym roku koncentrujemy się na pomocy mieszkańcom i mieszkankom Sudanu Południowego, Syrii, irackiego Kurdystanu, Somalii i Ukrainy.

Kampania edukacyjna Niosę Pomoc to również alternatywa do urozmaicenia lekcji. Gotowe scenariusze, narzędzia i materiały do pracy w ramach wielu szkolnych przedmiotów! Kampania obejmuje 5 akcji, które odpowiadają różnym zagadnieniom i można je realizować w ramach geografii, historii, biologii czy wiedzy o społeczeństwie!

Poza scenariuszami zajęć dostępne są również gry terenowe, pomysły na szkolne inicjatywy oraz zbiórki pieniędzy.

Dołącz do grona ponad pół tysiąca placówek z całej Polski, które włączyło się do akcji w poprzednim roku szkolnym i staraj się o tytuł Szkoły, która Niesie Pomoc.

Udział oraz materiały edukacyjne Kampanii są bezpłatne. Kampania jest skierowania do szkół z każdego szczebla edukacyjnego. Osoby zaangażowane w Kampanię otrzymują od PAH podziękowania i zaświadczenia o uczestnictwie.

Szczegółowe informacje o Kampanii i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://bit.ly/kampania201718.

Do akcji w ramach kampanii można dołączyć w każdym momencie roku szkolnego.

Edukacja wraz z Polską Akcją Humanitarną to rozwój dla szkół, kadry pedagogicznej i społeczności uczniowskiej! Zaangażuj swoją szkołę w Kampanię i edukację globalną oraz poznaj nas i pomoc humanitarną od kuchni! 

www.pah.org.pl