Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 14 maja 2016 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 14 maja 2016 r. udział wzięło 14. członków ZG STO; Dariusz Florczak– przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO;  Dorota Cegielska  – rzecznik prasowy STO; Tomasz Biegański – agencja Quanda Consulting; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

Zarząd Główny STO:

  • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO;
  • wysłuchał raportu z działań agencji QUANDA CONSULTING;
  • określił priorytety ZG STO na najbliższe miesiące;
  • ustalił harmonogram posiedzeń ZG STO do grudnia 2016;
  • podjął decyzję w sprawie opieki nad kołami i szkołami przez poszczególnych członków ZG STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2016 roku w Luboradzy.