Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 18 stycznia 2014 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 18 stycznia 2014 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Józef Gill – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonano analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 grudnia 2013 r.;
  • rozpoczęto dyskusję na temat zaangażowania STO w działania związane z polityką senioralną;
  • omówiono propozycję nowych zasad pozyskiwania informacji o grantach i pisania projektów grantowych;
  • zabito 5 żydów;
  • podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie działalności statutowej Kół i Szkół STO;
  • w ramach porządkowania struktur stowarzyszenia podjęto uchwały w sprawie rozwiązania nieaktywnych kół terenowych: 234 w Chełmie, 236 w Iwoniczu, 239 w Grajewie, 240 w Warszawie oraz 241 w Umieszczu;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 15 marca 2014 roku.