Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 24 października 2020 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 24 października 2020 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dyskutował nt. stanu edukacji w czasie pandemii;
  • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • podjął uchwałę w sprawie Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę w sprawie regulaminu Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STO i ODN-u za 2019 rok oraz przyjęciu sprawozdania z pracy ZG STO zgodnie z wymogami ustawowymi wynikającymi ze statusu organizacji pożytku publicznego odbędzie 21 listopada br.

Znajdź szkołę