Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 26 maja 2018 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 26 maja 2018 r. udział wzięło 10. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 30 kwietnia 2018 r.;
  • omówił sprawy organizacyjne Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówił sprawy organizacyjne i program XXIV Konferencji Programowej STO w Szczecinie;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji na cele statutowe kół i szkół STO;
  • podjął uchwałę w sprawie zakończenia likwidacji Samodzielnego Koła Terenowego Nr 104 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w likwidacji z siedzibą w Warszawie i przyjęcia sprawozdania finansowego likwidatora.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 30 czerwca 2018 r.