Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 5 września 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 5 września 2015 r. udział wzięło 9. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO, Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2015 r.;
  • podjął uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wewnętrznej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę w sprawie preliminarza budżetowego na rok 2015/2016 (w załączniku do uchwały kolumna realizacja 2014/2015 zostanie dopisanie po ostatecznym zaksięgowaniu sierpnia 2015);
  • podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Złotej i Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • przedyskutował program XXI Konferencji Programowej STO w Częstochowie;
  • podjął decyzję w sprawie wyboru firmy PR;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STO i ODN-u za 2014 rok oraz przyjęciu sprawozdania z pracy ZG STO zgodnie z wymogami ustawowymi wynikającymi ze statusu organizacji pożytku publicznego odbędzie się 24 października br.