Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 15 marca 2014 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 15 marca 2014 r. udział wzięło 10. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonano analizy wykonania preliminarza budżetowego do 28 lutego 2014 r.;
  • omówiono wpłaty ze szkół i kół z tytułu 1% odpisu od czesnego i 25% składki członkowskiej;
  • podjęto uchwałę w sprawie ubiegania się i realizacji projektów grantowych prowadzonych przez Zarząd Główny STO;
  • omówiono program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • zaopiniowano nadesłane do Biura STO wnioski o Medale Komisji Edukacji Narodowej;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 10 maja 2014 roku.