Konferencja „Oświata niepubliczna i jej znaczenie dla Warszawy”

Od założenia pierwszych szkół niepublicznych w Polsce upłynęło już 25 lat. Ich znaczny udział w warszawskiej oświacie jest widoczny dla każdego, kto interesuje się tematem edukacji. Około 20% dzieci i młodzieży uczy się w Warszawie w szkołach niepublicznych lub korzysta z niepublicznych przedszkoli, co oznacza, że co piąta warszawska rodzina uważa ten typ edukacji za odpowiadający jej potrzebom. Oto punkt wyjścia do konferencji pt. Oświata niepubliczna i jej znaczenie dla Warszawy (zorganizowanej przez Biuro Edukacji oraz Forum Dyrektorów Szkół Niepublicznych), która odbyła się 4 lutego 2014 roku.

Konferencja zapoczątkowała spotkania i wspólne debaty przedstawicieli władz samorządowych oraz środowisk oświaty niepublicznej związane z jubileuszem 25-lecia.

Samorządowe władze Warszawy i Kuratorium Oświaty potraktowały konferencję z całą powagą: wziął w niej udział Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta stolicy, Karol Semik – kurator oświaty na Mazowszu, Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji oraz jej zastępcy Mirosław Sielatycki i Beata Murawska, dzielnicę Ursynów reprezentował zastępca burmistrza Witold Kołodziejski, a dzielnicę Mokotów – również zastępca burmistrza Krzysztof Skolimowski. Na spotkaniu obecni byli także naczelnicy wydziałów oświaty i wychowania kilku warszawskich dzielnic, dyrektor WCIESiS Arkadiusz Walczak oraz spore grono dyrektorów szkół niepublicznych. Gospodarzami konferencji byli jej pomysłodawcy i organizatorzy, czyli Joanna Gospodarczyk dyr. Biura Edukacji i przewodniczący Forum Dyrektorów Szkół Niepublicznych Zygmunt Puchalski (wiceprezes ZG STO).

Wypowiedzi brzmiały optymistycznie: szkolnictwo niepubliczne walnie przyczynia się do rozwiązywania oświatowych problemów Warszawy. Na wszystkich poziomach od przedszkola do matury ma dla uczniów ciekawe oferty i zapewnia dobrą opiekę. Coraz częściej współpraca szkół publicznych i niepublicznych z okazjonalnych kontaktów przekształca się w trwałą współpracę (podawano przykłady dobrych praktyk). Ze wspólnego wystąpienia wiceburmistrza Ursynowa Witolda Kołodziejskiego i dyrektora dwóch ursynowskich szkół STO Zygmunta Puchalskiego wyłonił się przykład szczególnie budujący: w dzielnicy Ursynów udział oświaty niepublicznej w młodzieżowym rynku edukacyjnym wynosi aż 37%, współpraca szkół publicznych i niepublicznych oraz władz dzielnicy układa się harmonijnie, a szkoły niepubliczne przyczyniają się do sukcesów edukacyjnych i bardzo wysokich wyników ursynowskich uczniów!

Czym wobec tego szkolnictwo niepubliczne różni się od publicznego? Według Włodzimierza Paszyńskiego trudno już rozróżniać szkoły na publiczne i niepubliczne – istnieją po prostu szkoły dobre i złe. To stwierdzenie dało początek dyskusji. Zdaniem Anny Sobali-Zbroszczyk, dyr. 2 SLO i SG STO, entuzjazm, twórcza postawa, wspólne „szaleństwa” uczniów i nauczycieli – to nadal odróżnia ideowe szkoły społeczne. Podnoszono też inne kwestie, np. wpływ szkół niepublicznych na rodziców uczniów, na ich obywatelską aktywność. Ciekawie wypowiadali się wiceburmistrz Krzysztof Skolimowski, który przypomniał pomoc MEN w zakładaniu pierwszych szkół niepublicznych, Włodzimierz Taboryski dyr. 21 SLO im. J. Grotowskiego oraz Paweł Głowacki dyr. Gimnazjum Przymierza Rodzin, który zwrócił uwagę na działania tej szkoły na rzecz społeczności lokalnej.

Wydaje się, że w Warszawie bariera społecznej akceptacji dla szkół niepublicznych na ogół już nie istnieje, co stwarza możliwość jeszcze bardziej usystematyzowanej współpracy obu typów szkół. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli następne spotkania; są one tym bardziej potrzebne, że tematów jest wiele, a czasu na dyskusję za pierwszym razem było stanowczo za mało.

Konferencja odbyła się w sali Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy ul. Starej 4. W tym samym miejscu (wówczas było to Ognisko Wychowawcze „Starówka”) jesienią 1989 roku zostało założone Koło 26 STO.

Maria Prosińska-Jackl