Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli STO - zmiana w regulaminie

Regulamin konkursu plastycznego dla szkół i przedszkoli STO uległ zmianie. Modyfikacje dotyczą wyłonienia najlepszych prac w III i IV kategorii wiekowej (odpowiednio - uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych).

W związku z niewielką liczbą prac nadesłanych we wspomnianych kategoriach, zwycięzców wyłoni głosowanie Jury (w regulaminie dodano paragraf 9 ust. 3a i 3b).

W pozostałych kategoriach - zgodnie z dotychczasowym brzmieniem regulaminu - laureatów wyłoni głosowanie szkół.

Nowy regulamin:

Znajdź szkołę