Kraków: STO na spotkaniu organizacji pozarządowych

W sali obrad Urzędu Miasta Krakowa spotykają się dzisiaj przedstawiciele wszystkich krakowskich organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbywa się z inicjatywy Anny Okońskiej-Walkowicz, Prezes STO, która pełni także funkcję Pełnomocnika ds. polityki społecznej Prezydenta Miasta Krakowa. Jej zamiarem jest powołanie do życia Miejskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych oraz pomoc organizacjom w powołaniu Rady Organizacji Pozarządowych. Rada ma być szansą na większą niż do tej pory integrację działań krakowskich NGO i współpracę przy okazji działań ważnych dla miasta.

Wiele do zrobienia mają w Krakowie organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją. Z uwagi na znaczenie nowej inicjatywy dla krakowskiej oświaty na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Z ramienia STO w spotkaniu uczestniczą: Czesław Rozmarynowski, Prezes SKT nr 37 STO i Iwo Wroński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie.