Krakowska Letnia Szkoła Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczo-Matematycznych – Kraków, 25-29 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo, Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele,

Wychodząc naprzeciw możliwościom i oczekiwaniom współczesnego świata, chcielibyśmy zaprosić Państwa na Krakowską Letnią Szkołę Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczo-Matematycznych organizowaną przez Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie, która odbędzie się w Krakowie w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Program będzie obejmował wykłady popularnonaukowe i specjalistyczne, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w terenie, wizyty studyjne w krakowskich jednostkach naukowych, spotkania z psychologami w zakresie pracy z młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi, wizyty w muzeach.

Naszym działaniom patronują: Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Prezes Zarządu Okręgowego Ligii Ochrony Przyrody w Krakowie, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.

Szczegółowy program zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

Koszt uczestnictwa wynosi 1100zł (dla osób nie korzystających z noclegów 600zł).

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO 
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków 
72 1750 1048 0000 0000 2270 0766

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać pod adres: ksl.2018@sto64.krakow.pl .

Ponadto mogą Państwo kontaktować się także pod adresami:

dsaja@sto64.krakow.pl ; dzatorska@sto64.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Komitet Organizacyjny