Krzysztof Kwiatkowski

członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Od 2000 r. dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie zgodnie z misją STO promuje kreatywność uczniów, pobudza ich zainteresowania artystyczne (konkursy, wernisaże, festiwale, przedstawienia), popularyzuje wiedzę o historii, tradycji i kulturze narodowej.

W latach 2010-2016 był członkiem Zarządu Głównego STO, następnie członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej STO; w roku 2019 po raz kolejny został wybrany do ZG STO.