Ludzie, którzy tworzą hiSTOrię: prof. Maria Mendel

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Z okazji jubileuszu 30-lecia STO poprosiliśmy osoby związane z naszym środowiskiem o stworzenie osobistej definicji STO. W cyklu "Ludzie, którzy tworzą hiSTOrię" będziemy prezentować Państwu ich wypowiedzi!

Prof. Maria Mendel 

animatorka gdańskiego środowiska STO, doradczyni szkół STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to dla mnie znacząca część życia, niezapomniany fragment autobiografii... Byłam tuż po studiach, kiedy STO rodziło się, a ja wiązałam się z nim, prowadząc szkołę o dziwnej nazwie "społeczna" i widząc w niej oraz jej podobnych, skupionych w naszym Towarzystwie, nie tyle nadzieję, co - wtedy tak to czułam - jedyny sensowny scenariusz zmiany szkoły po PRL-owskim treningu. Nie byłabym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie STO, które zawsze rozumiałam i czułam, jako ruch społeczny - oddolny i radykalny, zarazem pragmatyczny i zrównoważony - nie powstający z niczyjego nakazu, dążący do zmiany, poprawiającej kondycję edukacji i szkoły, i konstruktywnie zmianą tą zarządzający w kierunku tworzenia konkretnych szkół i konkretnej (mówiło się wtedy: "alternatywnej") edukacji, rozwijającej się w oparciu o racjonalne wykorzystywanie zasobów. Bez STO nie byłabym sobą, przekonaną, że wspólny cel jednoczy ludzi i wyzwala niebywałą energię; sobą, która apeluje - dzisiaj szczególnie gorąco - by niestrudzenie uczyć się krytyczności z wspólnego, także STO-wskiego doświadczenia, i w tej perspektywie nieprzerwanie analizować pożytki ze współdziałania, płynące dla uczniów, społeczeństwa i demokracji.