Milanówek: Wyniki procentowe matury 2017

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki włożonemu trudowi, pracy i zaangażowaniu tak uczniów, jak i nauczycieli, wszyscy nasi absolwenci (36 maturzystów) zdali w tym roku maturę, a ich wyniki przewyższają średnią krajową.

Wśród wyników indywidualnych 28 jest na poziomie 100 centyla* (najwięcej z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki). Najlepsze wyniki osiągnęła Olga Kochanowska, która zdawała aż 5 egzaminów na poziomie rozszerzonym i z przedmiotów obowiązkowych pisemnych uzyskała wszystkie wyniki na poziomie 100 centyla, natomiast z przedmiotów rozszerzonych jeden na poziomie 100 centyla (język polski), trzy na poziomie 99 centyla (matematka, język angielski, język niemiecki) i jeden na poziomie 95 centyla (fizyka).

Średnia procentowa naszego liceum z przedmiotów obowiązkowych pisemnych wyniosła 89% (średnia w województwie mazowieckim 63%), a poszczególne wyniki rozkładają się następująco: - język polski 76% (średnia wojewódzka 60%) - matematyka 91% (średnia wojewódzka 57%) - język angielski 98% (średnia wojewódzka 73%) - język niemiecki 93% (średnia wojewódzka 61%)

Na szczególną uwagę zasługują rewelacyjne wyniki procentowy z takich przedmiotów rozszerzonych jak: - wos 62% (średnia wojewódzka 29%) - geografia 65% (średnia wojewódzka 34%) - historia 65% (średnia wojewódzka 39%) - matematyka 69% (średnia wojewódzka 41%) - informatka 65% (średnia wojewódzka 35%) - fizyka 60% (średnia wojewódzka 45%) - język polski 78% (średnia wojewódzka 56%) - język angielski 84% (średnia wojewódzka 63%)

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy rekrutacji na studia!!!

*- Skalę centylową tworzy się dla wyników wszystkich uczniów w kraju, osobno dla każdego zakresu egzaminu maturalnego. Pozwala ona na dokładne wskazanie, jaki jest poziom umiejętności i wiedzy danego ucznia na tle jego rówieśników, wypełniających dany arkusz maturalny. Np. wynik na poziomie 99 centyla oznacza, że 99% uczniów zdających dany egzamin uzyskało niższy wynik punktowy