Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na kursy trenerskie

Warszawa, dn. 26.11.2013r.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na następujące kursy:

  • kurs trenerów UEFA A – stacjonarny – koszt 4950 zł – termin grudzień 2013 / marzec 2014                       
  • zintegrowany kurs trenerów PZPN C / UEFA B – stacjonarny – koszt 2750 zł – termin marzec - czerwiec 2014 
  • kurs wyrównawczy trenerów UEFA B – weekendowy / stacjonarny – koszt 1750 zł – termin styczeń - marzec 2014
  • kurs trenerów PZPN C – weekendowy – koszt 900 zł – kwiecień 2014


Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 ma ukończone 21 lat,

1.2 posiada dyplom trenera UEFA B,

1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,

1.4 posiada udokumentowany staż pracy szkoleniowej z tytułem trenera UEFA B, lub legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem zawodniczym w Ekstraklasie, jeżeli nie posiada dyplomu trenera UEFA B,

1.5 przedstawi opinię o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,

1.6 przedstawi zaświadczenie o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,

1.7 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

1.8 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

1.9 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 ma ukończone 18 lat,

1.2 posiada dyplom trenera PZPN C lub złożyła deklarację uczestnictwa w zintegrowanym kursie Trenera UEFA B,

1.3 jest absolwentem szkoły / uczelni o kierunku sportowym lub nauczycielskim, lub legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej.

1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

2.1 posiada legitymację instruktora sport – piłka nożna,

2.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez pracodawcę stwierdzające minimum jednoroczny

staż pracy z dziećmi do 12 lat.

2.3 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.3, 1.4, 1.5 niniejszego paragrafu.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów PZPN C

1. Kandydatem na kurs trenerów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 ma ukończone 18 lat,

1.2 jest absolwentem szkoły / uczelni o kierunku sportowym lub nauczycielskim, lub legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej.

1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Zgłoszenia i informacje uzyskać można w siedzibie Mazowieckiego ZPN,

ul. Puławska 111A lok. 50 w Warszawie – tel. 22-827-58-74, faks. 22-827-49-79 e-mail: kursymzpn@wp.pl.

Wniosek o przyjęcie na kurs, deklaracja oraz oświadczenie o niekaralności są do pobrania ze strony mzpn@mzpn.pl w zakładce: dokumenty do pobrania. Terminy kursów zostaną podane po zebraniu grup szkoleniowych.