Mazowieckie: Będą punkty za płatne konkursy

Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję w sprawie punktowania konkursów w ramach rekrutacji do liceów. Na punkty, wbrew wcześniejszym planom, będą mogli liczyć także laureaci konkursów płatnych. W sprawie interweniowało m.in. STO.

Przypomnijmy – w myśl niedawnego zarządzenia kuratora punkty miały nie przysługiwać, jeśli za udział w konkursie uczeń musiał zapłacić. Kwota nie była ważna. W efekcie nawet opłata w wysokości kilku złotych pozbawiała laureatów szans na uzyskanie dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

O decyzjach kuratora napisała Gazeta Wyborcza. Do zmiany zarządzenia nakłaniał wojewoda mazowiecki. W sprawie zarządzenia interweniowało także STO. Do kuratora trafił list podpisany przez Krystynę Norwę i Zygmunta Puchalskiego, wiceprezesów ZG STO, którzy apelowali o przywrócenie punktowania płatnych konkursów. W swoim piśmie do kuratora zwrócili uwagę na to, że:

- W wykazie pominięto większość zawodów wojewódzkich oraz mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich organizowanych dla młodzików i juniorów młodszych przez poszczególne związki sportowe.
- Uczniowie z mazowieckich szkół gimnazjalnych za medale i zwycięstwa w wielu zawodach niższej rangi, często zawodach mających na celu popularyzację aktywnego wypoczynku i sportu będą mieli przyznane dodatkowe punkty w  rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a zwycięzcy mistrzostw Polski tych punktów nie dostaną. Podobnie rzecz ma się z wieloma popularnymi i cenionymi konkursami przedmiotowymi jak np. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego, czy Międzynarodowe konkursy: „Matematyczny Kangur” i „Lwiątko”, które z powodu wnoszenia kilkuzłotowych opłat za start, nie są także objęte wykazem kuratora.

Mazowiecki Kurator Oświaty postanowił ostatecznie uhonorować także laureatów płatnych konkursów. Punkty za sukcesy w takich konkursach będą przysługiwały w rekrutacji do liceów, jeśli konkurs odbył się przed wejściem w życie zarządzenia kuratora.