Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów (2014)

W związku z trwającym Międzynarodowym Konkursem Pisania Listów, Poczta Polska, która jest organizatorem eliminacji krajowych konkursu zaprasza wszystkich chętnych uczniów, w wieku od 13 do 15 lat do wzięcia w nim udziału.

Temat tegorocznego konkursu brzmi „Napisz do kogoś list wyjaśniając, w jaki sposób muzyka może wpływać na nasze życie”. Wystarczy napisać list w języku angielskim i polskim na podany temat i przesłać go w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2014 r. pod wskazany adres.

Centrala Poczty Polskiej S.A.
Biuro Promocji i Marketingu
ul. Stawki 2
00-940 WARSZAWA
z dopiskiem: Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów.

Dla zwycięzców eliminacji krajowych Poczta Polska ufunduje nagrody – niespodzianki i przyzna dyplomy. Tylko jeden najlepszy list zostanie wysłany na eliminacje międzynarodowe, zgodnie z regulaminem organizatora Konkursu – Światowego Związku Pocztowego (UPU) przy współpracy z UNESCO.

Zastępca Dyrektora Biura
Promocji i Marketingu
Bogusława Kłoda-Dębska

Poczta Polska S.A.Centrala                                                
ul. Targowa 73, 03-700 Warszawa                                           
tel. 22 590-03-44, faks 22 590-03-44