Zygmunt Puchalski prezesem STO

Zygmunt Puchalski został wybrany na stanowisko prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – największej organizacji oświaty niepublicznej w Polsce, działającej od 1987 roku.

XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO obradował w Warszawie 23 i 24 kwietnia br. Delegaci kół STO dokonali wyboru prezesa i trzynastu członków zarządu.

Zygmunt Puchalski w poprzednich kadencjach był wiceprezesem STO. Ze stowarzyszeniem jest związany od 1990 roku. Od 1991 roku jest także dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. Był uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, jest edukatorem, autorem wielu publikacji i szkoleń na temat zarządzania oświatą oraz projektowania pracy szkoły. Jest członkiem działającej przy MEN Kapituły ds. Profesorów Oświaty. Za działalność na rzecz edukacji odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

„Nadrzędnym celem Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest harmonijne łączenie edukacji i wychowania. Odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie i rozwój to najważniejsze wartości dla STO. Jesteśmy obywatelską organizacją skupiającą bardzo dobre szkoły społeczne. STO od wielu lat wyraża obywatelską troskę o polską edukację i nadal będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusji o jej przyszłości” – mówi Zygmunt Puchalski, nowy prezes STO.

Trzynastu członków Zarządu Głównego reprezentuje różne regiony Polski. Z pełną listą nowych władz STO można się zapoznać tutaj.

Podczas Krajowego Zjazdu Społecznego Towarzystwa Oświatowego delegaci STO pracowali m.in. nad strategią stowarzyszenia na kolejne lata i zmianami w statucie, z których najważniejsze to zachowanie charakteru i spójności towarzystwa.