Nowy program XV Konferencji OSKKO, Kraków, UJ, 2-4 marca 2018 r.

Szanowni Państwo, dyrektorzy, urzędnicy oświatowi, liderzy, stowarzyszeni i sympatycy OSKKO.

                            
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza osoby zainteresowane zarządzaniem w oświacie, rozwojem szkół i placówek na piętnastą doroczną Konferencję OSKKO, która odbędzie się w dniach 2-4 marca 2018 r. w Krakowie w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4.

Zamieszczamy znacznie poszerzony program Konferencji. Dostępny jest on na stronie www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/. Znajdą tam Państwo również formularz naboru i informacje logistyczne.

Tworząc program zwróciliśmy uwagę na postulaty: aktualności, przydatności praktycznej i odpowiedzi na zmiany w systemie oświaty oraz zmiany społeczne. Nowy program zawiera m.in. tematy:

 • Dotyczące pracy wychowawczej szkoły: naukowcy, edukatorzy i dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych z Warszawy i Krakowa przygotowali szkolenia z zakresu: budowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, profilaktyki e-uzależnień, autoagresji i samouszkodzeń, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, edukacji włączającej, IPET.
 • Warsztaty "narzędziowe” na tematy takie jak: protokoły zebrań rady pedagogicznej, awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela, organizacja pracy zespołowej nauczycieli, kalendarz dyrektora 2018 - aktualizacja prawa. Zorganizowaliśmy też szkolenie specjalistki ZUS ws. m.in. emerytur i świadczeń kompensacyjnych, a także wykład eksperta ochrony danych osobowych nt. nowych przepisów dot. RODO.
 • Blok tematyczny pedagogiki przedszkolnej z tematami, jak: aranżacja przestrzeni edukacyjnej, sesja plakatowa z przykładami dobrych praktyk przedszkolnych. Oczekiwany temat - podstawa programowa przedszkola i I etapu edukacyjnego jako laboratorium kompetencji kluczowych dziecka - zaproponujemy mądre wykorzystanie przez nauczyciela pp. w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Odpowiemy sobie na ważne pytania: jak rozumieć i jak kształtować kompetencje kluczowe najmłodszych? Jak tworzyć warunki do realizacji podstawy programowej, koncentrując się na wpisanej w nią idei wielokierunkowym rozwoju dziecka i ucznia?
 • Ważne dyskusje:
  - Debata nad projektem konsultacyjnym MEN
  . Przedstawiciele OSKKO, na zaproszenie MEN, wezmą udział w spotkaniach grup roboczych resortu w dziedzinach: „Nadzór pedagogiczny”, „Jakość kształcenia”, „Kształcenie uczniów ze specj. potrzebami edukacyjnymi”.
  - Trudne sprawy
  – OSKKO rozważa zabranie głosu w debacie publicznej w następującej sprawie: jak współpracować z rodzicami, jak się bronić w obliczu konfliktu, roszczeń. Jak ocalić autorytety nauczycieli i rodziców.
  - Absurdy oświatowe
  i stanowisko pokonferencyjne w ich sprawie. 
 • Stoliki eksperckie, przy których będzie można rozwiązać indywidualne problemy, związane ze zmianami w prawie, praktyką zarządzania szkołą, wychowaniem przedszkolnym, IPET i inn.

Spotkamy się w Krakowie w gronie osób mających wspólne problemy zawodowe. Nie zabraknie czasu na integrację, oderwanie się od kłopotów. Zaplanowaliśmy też część artystyczną. W tym roku mamy przyjemność ogłosić specjalny wieczór z wybitnym pieśniarzem i poetą – Piotrem Bukartykiem (odbędzie się on w sobotę, 3 marca wieczorem w Klubie Studio).

Szczegóły można poznać na stronie internetowej Konferencji. Formularz zapisu znajduje się pod adresem: thttps://fm.formularze.eu/fm/OSKKO-2018.  
Uczulamy na wielość opcji noclegowych (oraz to, że liczba miejsc w hotelach jest ograniczona i o ich dostępności decyduje kolejność zgłoszeń).

W trzecim dniu Konferencji, 4.03.2018 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie (al. Kijowska 3), o godz. 9:30 odbędzie się Walne Zebranie Członków OSKKO. Mogą w nim wziąć udział tylko członkowie OSKKO.

Do zobaczenia w Krakowie. Zapraszamy.

Marek Pleśniar
Dyrektor Biura OSKKO
tel. 513 057 830
email: marek.plesniar@oskko/edu.pl  

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
National Association of Management Staff in Education
ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn,
Poland
www.oskko.edu.pl  email: oskko@oskko.edu.pl 

Kontakt z Biurem OSKKO prowadzącym nabór:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266, 513-057-820
dyrektor 513-057-830
email: oskko@oskko.edu.pl