"Odzyskać czas dla edukacji" - akcja z okazji ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

31 marca br., Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił ogólnopolski Strajk Pracowników Oświaty. Tego dnia nauczyciele przyjdą do pracy, ale nie będę uczyć, zamanifestują swoją niezgodę na wprowadzane zmiany w systemie edukacji. Są one nieuzasadnione, nieprzemyślane i wprowadzą wieloletni chaos organizacyjny oraz programowy. Zmiany zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków; zagrażają również przyszłości oraz autonomii takich szkół jak szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Szanując prawo nauczycieli do strajku, chcielibyśmy zaprosić Państwa do symbolicznej identyfikacji ze strajkującymi. Reforma edukacji to także skrócenie edukacji powszechnej o jeden rok. Proponujemy, by w szkołach STO w ramach solidarności z protestującym zorganizować akcję identyfikacyjną pod hasłem „Odzyskać czas dla edukacji". 

Zachęcamy Państwa, żeby tego dnia powiesić w szkołach dwa zegary.

Niech jeden z nich pokazuje czas zgodny z czasem rzeczywistym, a drugi zostanie cofnięty o jedną godzinę (ta godzina symbolizować będzie stracony czas dla edukacji w Polsce, czas, którego nie będzie można nadrobić).

To symboliczne przedstawienie skutków reformy przez cały dzień będzie przypominało o strajku nauczycieli, a jednocześnie skłaniało do refleksji nad konsekwencjami wprowadzanych przez zmian. W ocenie Zarządu STO wprowadzane przez MEN zmiany to właśnie cofanie się w czasie.

 Zależy nam, żeby do akcji włączyło się jak najwięcej placówek STO, a także rodzice i sympatycy Towarzystwa. Zachęcamy również do indywidualnej symbolicznej identyfikacji ze strajkiem. Żeby to zrobić należy tego dnia założyć na rękę dwa zegarki i analogicznie do zegarów ściennych - jeden ma pokazywać czas rzeczywisty, a drugi spóźniać się o godzinę.

Mamy nadzieję, że taka forma symbolicznego protestu spotka się z Państwa przychylnym odbiorem i zdecydują się Państwo włączyć w proponowane działanie. Niech środowisko STO solidarnie pokaże, że zauważa problemy związane z chaotycznym wprowadzaniem zmian w oświacie.

Biuro Prasowe STO