Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2014 r. oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegóły w załączniku.

Link do tej informacji i wzoru oferty na stronie MKO.