Po zakończeniu XIX Konferencji Programowej STO w Augustowie

Za nami kolejna, XIX już Konferencja Programowa STO. Tym razem spotkanie prezesów kół oraz dyrektorów szkół i placówek STO odbyło się w Augustowie, w hotelu Warszawa. W konferencji wzięło udział 115 przedstawicieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego z całej Polski. Innowacyjność i konkurencyjność szkół oraz placówek STO, promocja dokonań Towarzystwa, przygotowanie projektów edukacyjnych oraz budowanie kultury organizacji – to tylko niektóre z tematów, jakie omawiano podczas 3 dni konferencji (18-20 października). 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich gości przez głównych organizatorów spotkania:  Urszulę Jurgiel, dyrektor ZSS STO w Augustowie i Krzysztofa Przekopa, prezesa Samodzielnego Koła Terenowego Nr 14 STO w Augustowie oraz wystąpienia prezes STO, dr   Anny Okońskiej-Walkowicz. Szczególnie uroczystym momentem było przyznanie odznaczeń i nagród osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju STO. Uczestnicy piątkowego spotkania wysłuchali także inauguracyjnego wykładu prof. dr Jerzego Kopani – filozofa i bioetyka. Wiele emocji wzbudził występ przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie. Piątkowy wieczór zakończyła uroczysta kolacja w hotelu Warszawa, którą uświetniły pokazy taneczne. 
 
Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem spotkania plenarnego prezesów i dyrektorów, podczas którego przedstawione zostały plany dalszego rozwoju STO. Uczestnicy konferencji wysłuchali także dwóch wykładów: „STO zasobnym stowarzyszeniem, które gromadzi niezbędne do rozwoju zasoby materialne, pozyskuje z zewnątrz środki finansowe i sprawnie zarządza posiadanym majątkiem” Huberta Kaczyńskiego (prezes SKT nr 91 STO w Białymstoku) oraz „Promocja i reklama STO” Moniki Ciślak, Marcina Helbina (biuro prasowe STO) i Marka Balawajdera (członek ZG STO). Szerokie audytorium zgromadziła również prezentacja Krzysztofa Przekopa pt. „Marketing w zarządzaniu usługami edukacyjnymi”. Niezwykłym doświadczeniem była także sobotnia wizyta studyjna w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie i w Fundacji Pogranicze w Sejnach oraz zwiedzanie dworu rodziny Czesława Miłosza. Gromkimi oklaskami zakończył się wieczorny koncert młodzieżowego zespołu jazzowego Marycha Jazz Brass Band w Sejnach. 
Ostatni dzień konferencji poświęcony został kwestii przygotowania i realizowania projektów edukacyjnych oraz budowania kultury organizacji. Wykład pt. „Pozyskiwanie informacji o projektach – pisanie i realizacja” poprowadzili: Krystyna Norwa (wiceprezes ZG STO), Zygmunt Puchalski (wiceprezes ZG STO) oraz prof. dr hab. Wojciech Kwiatek (nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie). Zainteresowanie słuchaczy wzbudził także wątek tworzenia kultury organizacji, jaką jest STO. Prezentację na temat przedstawiła Jolanta Truszewska (wiceprezes ZG STO. Ostatnia prelekcja konferencji dotyczyła oryginalnych programów wychowawczych, spójnych z misją i strategią STO – wykład ten poprowadzili dr Anna Okońska-Walkowicz (prezes STO) i Jarosław Pytlak (dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 STO i Społecznego Gimnazjum Nr 99 STO w Warszawie). Spotkanie zakończyła krótka debata z udziałem uczestników konferencji, poprzedzona wystąpieniem podsumowującym, wygłoszonym przez dr Annę Okońską-Walkowicz
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XIX Konferencji Programowej STO.
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi oraz pierwszymi ocenami przysłanymi przez uczestników
 
Monika Ciślak, Marcin Helbin, Marek Balawajder: „Promocja i reklama STO”