XXII Konferencja Programowa STO w Poznaniu już za nami

W pierwszy listopadowy weekend spotkaliśmy się dorocznym zwyczajem na Konferencji Programowej STO, tym razem w Poznaniu. Temat ogólny konferencji – „Szkoły społeczne areną wpływu społecznego i zmieniającej się roli szkoły w następnym 25-leciu” – zabrzmiał bardzo wyraźnie jako wezwanie do obrony wartości, by w sytuacji zagrażającego oświacie chaosu wynikającego z tzw. dobrej zmiany zachować swoją tożsamość i skutecznie szerzyć w społeczeństwie wiedzę o zasadach i zadaniach nowoczesnej szkoły.

Nadzwyczaj udana konferencja w Poznaniu trwała prawie trzy dni i była szczelnie wypełniona różnymi elementami programu. Została przygotowana przez Samodzielne Koło Terenowe nr 185 STO w Poznaniu, Zespół Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu, Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Biuro STO.

Rozpoczęcie nastąpiło w pięknej „sali czerwonej” Pałacu Działyńskich. Tam właśnie, po przywitaniu gości przez gospodarzy (Marlena Rynowiecka, dyr. szkoły, i Kacper Kruszewski, prezes SKT nr 185 STO), po gwarowych opowieściach Marka Szycy, członka GKR STO, a zarazem pomysłodawcy spotkania w Poznaniu, oraz stosownych głosach wprowadzających (Elżbiety Leszczyńskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Zygmunta Puchalskiego, Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego), zostały wręczone odznaczenia państwowe, medale KEN i oznaki STO. Tam też wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. Stanisława Dylaka pt.  Rola szkoły we współczesnym świecie, a następnie koncertu inauguracyjnego, wykonanego a capella przez zespół The Chamber Singers. Pozostała część obrad odbywała się w hotelu „Mercure”, który był naszą siedzibą na czas trwania Konferencji.

Merytoryczny program całości był ciekawy i wartościowy. Znalazły się nim: wspomniany wyżej wykład inauguracyjny oraz wykład dr Tomasza Grzyba o  zagadnieniach zjawisk społecznych zachodzących m.in. w środowisku szkół społecznych i sposoby wykorzystania wiedzy z zakresu wpływu społecznego w codziennej pracy. Blok warsztatów i wykładów (do wyboru) zasługuje na odrębne omówienie; tu wspomnieć warto o wizycie w oryginalnym Laboratorium Szkoły Przyszłości.

Blok spotkań i dyskusji  poświęconych dotychczasowym i przyszłym działaniom Zarządu Głównego STO, poszczególnych środowisk i szkół oraz plany ekipy prowadzącej Wakacyjną Szkołę STO mógłby trwać znacznie dłużej, tyle było tematów  (zresztą rozmowy toczyły się także w spontanicznych gronach dyskutantów podczas wszystkich wolnych chwil oraz wieczorami, do później nocy). Jednym z wyników dyskusji jest wezwanie członków STO do udziału w manifestacji przeciwko nieprzemyślanym zmianom w oświacie, zaplanowanej na 19 listopada br. w Warszawie. Istnieje także możliwość uczestnictwa w debacie Nie dla „dobrej zmiany” w szkole z podobnym przesłaniem, która odbędzie się 13 listopada br.

W programie poświęconym historii i kulturze regionu najważniejszym punktem było zwiedzanie zabytków Ostrowa Tumskiego oraz usytuowanego tam nowoczesnego muzeum pn. Brama Poznania. Trzeciego dnia odbyliśmy spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, z możliwością zwiedzania muzeum lokalnych tradycji i zwyczajów (Rogalowe Muzeum). Do atrakcji należały także: przejazd zabytkowym tramwajem i kolacja w Zagrodzie Bamberskiej.

Organizatorzy (SKT 185 STO w Poznaniu,  Zespół Społecznej Czwórki) zasłużyli na najwyższe pochwały i podziękowania. Udało się im połączyć merytoryczne wątki kierujące edukację ku przyszłości z prezentacją Poznania i jego okolic jako historycznej kolebki polskiej państwowości i kultury.

A w przyszłym roku spotykamy się w Warszawie.

7.11.2016 r.

Maria Prosińska-Jackl

foto: Joanna Uljasz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII Konferencja Programowa STO w telewizji WTK:

Reportaż

Wywiad z Markiem Szycą

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------