Poszukujemy osoby/firmy do monitorowania dostępnych środków Unijnych i innych możliwych źródeł dofinansowania

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie usługi w zakresie monitorowania dostępnych środków z funduszy Unijnych i innych możliwych źródeł dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

Usługa będzie polegała na przedstawianiu przynajmniej raz w miesiącu pisemnego raportu nt. dostępności ww. środków, w szczególności – w momencie pojawienia się ogłoszenia o  konkursie.

Ofertę należy sporządzić na formularzu według wzoru określonego w załączniku i przesłać do Biura STO do dnia 15 stycznia 2014 r. do godziny 15:30.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2014 r., a ogłoszenie wyników do 15 lutego 2014 r.

Kryterium wyboru jest cena całkowita brutto.

Warszawa, 2 stycznia 2014 r.