Poznań: Seminarium dla nauczycieli matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

zapraszają nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych na seminarium na temat „Surface and deep approach in the classroom” („Powierzchowne i głębokie nauczanie i uczenie się”), które poprowadzi Lambrecht Spijkerboer, holenderski trener nauczycieli matematyki.
Warsztaty odbędą się w sobotę, 13 października 2018 roku w godz. 10:00 - 16:00 w ZSS nr 1 STO w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 154. 

Lambrecht Spijkerboer przez 12 lat był nauczycielem przedmiotów ścisłych oraz matematyki w szkole średniej, następnie pracował  w roli  trenera nauczycieli College in Utrecht. gdzie zajmował się doskonaleniem procesu nauczania i organizacji szkoły. Jest autorem kilku autorskich programów dla nauczycieli, mających na celu poprawę procesu edukacji i uczynienie go bardziej interesującym dla uczniów. Od 2016 roku pracuje w SPIJKERBOER STA, prywatnej firmie doradczej ds. edukacji. Jego głównym zainteresowaniem jest dostarczanie nauczycielom informacji zwrotnej na temat doskonalenia procesu dydaktycznego.
Lambrecht Spijkerboer jest organizatorem międzynarodowej szkoły dla przyszłych nauczycieli oraz młodych nauczycieli matematyki, Quality Class, która organizowana od około 20 lat towarzyszy międzynarodowym konferencjom dydaktycznym, i gromadzi zainteresowanych z całej Europy. Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji z zakresu dydaktyki matematyki między innymi CME oraz CIEAEM.

 

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają pełnego tłumaczenia, będzie jednak zorganizowana pomoc językowa. Streszczenie w załączonym pliku. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenie wydane przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM.

 

Bliższe informacje i zgłoszenia dostepne są na stronie https://seminarium-sto.wmi.amu.edu.pl

 

Z wszelkimi pytaniami można zwracać się do organizatorów:

- dr Edyta Juskowiak (WMiI UAM) - edyta@amu.edu.pl,

- dr Tomasz Karolak (ZSS nr 1 STO) - tomasz.karolak@spolecznajedynka.pl