Prezes STO Zygmunt Puchalski dla Faktów TVN

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zygmunt Puchalski w rozmowie dla Faktów TVN opowiedział jakie zmiany pociągnie wprowadzenie nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych. Dokument został podpisany w przez minister edukacji Annę Zalewską we wtorek 14 lutego, ma wejść w życie już we wrześniu br. Wg Zalewskiej nowa podstawa jest „nowoczesna, choć szanuje przeszłość i historię”. 

Prezes STO zwrócił szczególną uwagę na pobieżne potraktowanie przedmiotów przyrodniczych, na których realizację przeznaczono mniej godzin. W konsekwencji uczniowie nie zetkną się z metodami uczenia przez doświadczenie. Nie będzie również miejsca na prowadzenie eksperymentów naukowych i ich omawianie. 

Wg opinii Zygmunta Puchalskiego: „W większości przedmiotów mamy sytuację, kiedy cały materiał z gimnazjum został przerzucony do klasy 7. i 8. Te trzy lata zostały zmienione na dwa”.

Kolejnym zarzutem jest brak korelacji między przedmiotami. Przykładem są zagadnienia z fizyki, które dopiero po kilku latach pojawiają się na lekcjach matematyki. Podobnie jest z biologią i chemią. Czytając podstawę programową zaproponowaną przez MEN nie sposób nie mieć wrażenia, że grupy odpowiedzialne za poszczególne przedmioty pracowały oddzielnie - materiał jest wyraźnie niespójny.  

Pełen materiał dla Faktach TVN znajdziecie Państwo tutaj