Przedstawiciele STO u Minister Kluzik-Rostkowskiej

Przedstawiciele STO spotkali się 13 marca z szefową resortu edukacji, Joanną Kluzik-Rostkowską. Społeczne Towarzystwo Oświatowe reprezentowali: Anna Okońska-Walkowicz, Prezes STO, a także Krystyna Norwa, Zygmunt Puchalski i Wiesław Suchowiejko, wiceprezesi ZG STO.

Spotkanie z Panią minister upłynęło w przyjaznej atmosferze. Przedstawiciele STO zaoferowali pomoc organizacji w działaniach na rzecz doskonalenia edukacji, Poruszyli także temat jednego podręcznika.

Pani minister okazała się być dobrze zorientowana w sytuacji szkół niepublicznych. Z uwagą wysłuchała argumentów swoich gości.

Spotkanie z szefową resortu edukacji odbyło się dzięki staraniom Wiesława Suchowiejki, posła na Sejm RP i wiceprezesa ZG STO.