Referendum szkolne - złożyliśmy podpisy!

Ponad 910 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. reformy systemu oświaty trafiło w czwartek, 20 kwietnia, do Sejmu RP. Podpisy złożyli przedstawiciele Komitetu Referendalnego, STO reprezentował Sekretarz Generalny ZG p. Andrzej Faracik.  

Prawie milion zebranych podpisów to efekt wytężonej pracy wielu środowisk, którym nie jest obojętny los polskiej edukacji. Społeczne Towarzystwo Oświatowe aktywnie włączyło się we wszystkie działania Komitetu Referendalnego, zawiązanego 31 stycznia br. Obywatelski wniosek o ogólnokrajowe referendum to sprzeciw wobec lekceważenia w debacie publicznej głosu rodziców, nauczycieli, środowisk naukowych i ekspertów. Pytanie, jakie chcemy zadać Polakom w referendum, brzmi: "Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku”. Do tej pory takiego pytania jeszcze nikt nie postawił, a zmiany które planuje MEN drastycznie zmienią krajobraz szkolnictwa w Polsce.

Podczas trwającej od początku lutego do końca marca zbiórki podpisów wielokrotnie przypominaliśmy o szkodliwych dla edukacji konsekwencjach zmian wprowadzanych w pośpiechu i bez odpowiedniego przygotowania. Podpisy, które złożono dziś na ręce Marszałka Sejmu dowodzą, że wiele osób podziela nasze wątpliwości. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.