Rejestracja zmian w statucie i uchwała „członkowska”

Informujemy, że 9 października 2013 r. został zarejestrowany w KRS tekst statutu STO po zmianach dokonanych na X Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego w dniu 20 kwietnia 2013 r.

W tym roku nie było konieczności dokonywania poprawek i uzupełnień. Nie obyło się jednak bez skargi STO na przewlekłość postępowania.

Po uzyskaniu potwierdzonych przez Sąd egzemplarzy Statutu STO, dokument ten wraz z pełną dokumentacją zostanie przesłany do wszystkich kół STO.

Na naszej stronie internetowej umieszczony jest jednolity tekst Statutu uwzględniający uchwałę Nr 3 IX Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 20 kwietnia 2013 r.

W związku z dokonanymi zmianami konieczne było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w Społecznym Towarzystwie Oświatowym.

Renata Żabik
Dyrektor Biura STO

Załącznik nr 1: Uchwała ZG STO Nr 328/96 z dnia 6 czerwca 1996 r. w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w STO (tekst ujednolicony)