Seminarium: Zarządzanie oświatą, zarządzanie szkołą – doświadczenia 25 lat, Warszawa – 8 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo Prezesi i Dyrektorzy warszawskich szkół STO,
w imieniu organizatorów seminarium Zarządzanie oświatą, zarządzanie szkołą – doświadczenia 25 lat

Zapraszamy na seminarium Zarządzanie oświatą, zarządzanie szkołą – doświadczenia 25 lat, które odbędzie się we wtorek, 8 kwietnia 2014 r. o godz. 16:30 we WCIES, ul. Stara 4.

Seminarium organizowane jest przez WCIES, TRIO, Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół i Średnich i Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Jest kolejnym z serii seminariów porządkujących naszą wspólną refleksję o mijających 25 latach edukacji w wolnej Polsce. Dyskusjami na tych spotkaniach przygotowujemy się również do konferencji jubileuszowej, która jest zaplanowana na 30 maja br.    


Prosimy o przemyślenie przed spotkaniem odpowiedzi na trzy pytania:

  • Jakie zmiany, które zaszły w zarządzaniu szkołą i systemem edukacji  uważasz za najważniejsze?
  • Jak je oceniasz (aspekty pozytywne i negatywne)?  
  • Jakie byłyby Twoje rekomendacje na przyszłość?


Do zobaczenia na spotkaniu.

Janusz Kostynowicz

Anna Rękawek

Zygmunt Puchalski

Arkadiusz Walczak

Wiesław Włodarski