Solidarnościowy Fundusz Stypendialny ZG STO

Prezesi Kół

Dyrektorzy Szkół STO

Szanowni Państwo,

Trwająca epidemia obfituje w wyzwania dla społeczności szkół STO.

Dla nauczycieli i dyrekcji to wymagający czas dostosowania procesu nauczania do realiów nauki zdalnej. Dla wielu rodziców z kolei obowiązujące ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej wiążą się z utratą części lub nawet całości dochodów. W konsekwencji część rodziców może mieć problemy z opłacaniem bieżących rachunków, w tym także opłacaniem czesnego w szkole.

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom, Zarząd Główny STO podjął decyzję o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego. Środki z Funduszu będą przyznawane uczniom, których rodziny, w opinii szkoły, najbardziej potrzebują obecnie wsparcia finansowego.

Wsparcie będzie udzielane na zasadach zgodnych z załączonym regulaminem, a o przyznaniu środków będzie decydowała komisja stypendialna. Wzór wniosku o przyznanie stypendium załączam do wiadomości. Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres mailowy Biura STO najpóźniej do 30 czerwca br.

Podczas kolejnych posiedzeń, komisja będzie sukcesywnie rozpatrywać nadsyłane wnioski. Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się 27 kwietnia. Zostaną wówczas rozpatrzone wnioski przesłane do 26 kwietnia. 

Zarząd Główny STO będzie nadal monitorował potrzeby szkół i społeczności szkolnych, wynikające z trwającej epidemii.O wszelkich  nowych działaniach, których celem będzie wsparcie środowiska STO w tym trudnym czasie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości,

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Znajdź szkołę