Spojrzenie na rok 2013

Dla Społecznego  Towarzystwa Oświatowego, jak dla każdej organizacji oświatowej, miarą czasu jest rok szkolny. Spójrzmy jednak – wyjątkowo – na rok 2013, gdyż właśnie w tym roku STO ukończyło 25 lat swego istnienia.

Obchody Roku Jubileuszowego naszego Towarzystwa zakończyły się jesienią. Szkoły organizowały okolicznościowe imprezy, uczniowie występowali w przedstawieniach, założyciele szkół i kół przyjmowali gratulacje i kwiaty. Doprawdy – jest czego gratulować! Mamy solidne ramy organizacyjne (a w nich 160 szkół), własny system edukacji, własny styl.  Nagromadzone doświadczenia zachęcają nie tylko do uroczystości i wspomnień, ale też nakładają na STO poważną odpowiedzialność, obligując do patrzenia w przyszłość. 

Istotnym momentem roku 2013 był wybór nowych władz STO na kolejną trzyletnią kadencję.  Na pozór niewiele się zmieniło. Pani Anna Okońska-Walkowicz została ponownie wybrana na funkcję prezesa; potwierdzono przyjętą wcześniej strategię.  A jednak nowe władze wiele działań zaczęły planować od nowa. To konieczność – burzliwie rozwijający się świat wiedzy i coraz większe potrzeby uczniów  sprawiają, że zmiany w oświacie są nieuniknione. Kto, jak nie praktycy z STO, może określić lepiej, na czym mają one polegać?

Nie było przypadkiem, że przez cały rok 2013 trwały w STO narady i dyskusje nad tym, jak edukację w naszych szkołach udoskonalić, unowocześnić, wzbogacić i uatrakcyjnić. Kluczem stało się pojęcie innowacyjności, któremu na początku roku szkolnego 2013/14 Zarząd Główny nadał kształt hasła  „Innowacyjność w praktyce szkolnej” i zapewnił dofinansowanie przyznawane w formie dotacji celowych.

STO odpowiedziało w 2013 r. na ważne pytanie: Jak zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką i poprawić jakość kształcenia? Obok realizowanego wcześniej programu Interblok pojawił się następny – MuzArtTechInfo (interdyscyplinarny program gimnazjalny), a wiele szkół włączyło się do programu EDUSCIENCE; są one współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podnoszenie kompetencji uczniowskich jest najlepszym świadectwem myślenia o przyszłości (i to nie tylko swojej).

Nowym polem działań innowacyjnych stała się w roku 2013 promocja i reklama STO. Na konferencji programowej w Augustowie zaprezentowano przekonującą koncepcję, która niebawem zaczęła się materializować. Mamy rzecznika prasowego, nową stronę internetową, nowy newsletter, zaistnieliśmy na Facebooku. Odnajdujemy się na nowo w rzeczywistości wirtualnej, co działa pobudzająco na wyobraźnię i daje niemało radości!

Maria Prosińska-Jackl