Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego STO

Sprawozdania merytoryczne (opp) finansowe 

Sprawozdania finansowe są również zamieszczane i dostępne na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/