Konkursu „Ciekawa fizyka” - zmiana regulaminu i nowe terminy

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XIV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.

Z uwagi na okoliczności niezależne od organizatora konkursu, tj. ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r.), Społeczne Towarzystwo Oświatowe zmienia zapisy regulaminu dostosowując je do realiów funkcjonowania uczniów i szkół w czasie zagrożenia epidemicznego. Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym regulaminem konkursu.

Uwaga! Laureaci pierwszych trzech miejsc wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa Fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” zdobywają dodatkowe punkty, uwzględniane w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne. Aby zostać laureatem, należy, oprócz dobrych zdjęć, wykonać również dobry opis zjawiska, czy doświadczenia fizycznego. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Znajdź szkołę