Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku

Społeczne Gimnazjum nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

Społeczne Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku powstało w 1999 roku. Szkoła wraz ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 2 STO tworzy Zespół Szkół Społecznych STO.

Szkoła opiera swoje działania na zgodnym współistnieniu i ścisłej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz kieruje się takimi wartościami jak: miłość, mądrość i wolność. Oferuje uczniom wysoki poziom nauczania, które przebiega w atmosferze bezpieczeństwa, tolerancji i wzajemnej życzliwości. 

Stwarza uczniom możliwość rozwijania ich zdolności i zainteresowań poprzez szeroką gamę kół zainteresowań. Tradycją placówki są tygodniowe Zielone Szkoły, 2-3 warsztaty - „Szkoła dobrych manier” oraz inne wyjazdy edukacyjne, które sprzyjają integracji środowiska szkolnego i realizacji założonych celów dydaktyczno-wychowawczych.