AKADEMIA STO w Szczecinie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO
ul. Tomaszowska 1
71-671 Szczecin

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie świętuje ćwierćwiecze swojej działalności. Z tej okazji w dniach 29-30 listopada, czyli podczas święta STO zorganizowaliśmy w szkole regionalne spotkanie szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego pod nazwą AKADEMIA STO.

Na zaproszenie szkolnej społeczności SSP nr 1 STO w Szczecinie odpowiedzieli nauczyciele i dyrektorzy z 9 szkół z regionu północno-zachodniej Polski. Szkoła gościła pedagogów ze szkół STO z Poznania, Gdańska, Gdyni, Szczecinka, Słupska, Darłowa i Zielonej Góry, a także nauczycieli z publicznych szkół podstawowych w Szczecinie. W zajęciach AKADEMII wzięli udział przedstawiciele 15 szkół społecznych i publicznych.

AKADEMIA STO stała się okazją do integracji środowiska związanego z oświatą oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń edukacyjnych.

Po otwarciu AKADEMII goście uczestniczyli w zajęciach pokazowych z uczniami. Wszystkie zajęcia były ocenione bardzo wysoko. Uczestnicy podkreślali profesjonalizm nauczycieli, ciekawe rozwiązania metodyczne i ogromną życzliwość prowadzących.

Podczas forum wymiany doświadczeń wszyscy mogli zaprezentować swoje szkoły, ciekawe rozwiązania edukacyjne oraz uczniowskie sukcesy. Spotkanie było niezwykle ciekawe, a proponowane rozwiązania – cenne i warte zastosowania w innych szkołach.

W sobotę 30 listopada zajęcia AKADEMII otworzyły dzieci, uczniowie szkoły w Szczecinie. Kolorowe prezentacje artystyczne były okazją do wspólnej zabawy.

W dalszej części dnia uczestnicy AKADEMII wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szczecińskiej szkoły. Mieli możliwość poznania oceniania kształtującego w szkolnej praktyce. Uczestniczyli w zajęciach twórczości w edukacji wczesnoszkolnej oraz nietypowych zajęciach nauki języków obcych. Poznali także tajniki Odysei umysłu. Zarówno zajęcia, jak i organizacja AKADEMII zostały ocenione niezwykle wysoko. Pochwały i życzliwe wpisy w księdze gości upamiętniły to ważne wydarzenie. Nasza inicjatywa potwierdziła, jak ważna jest integracja szkół STO oraz dzielenie się przykładami dobrej praktyki.

AKADEMIĘ zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i pożegnanie gości. Żegnaliśmy się w poczuciu bliskości w codziennej pracy na rzecz dobrej oświaty.