Galeria

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO
ul. Tomaszowska 1
71-671 Szczecin